Projecten

Afstudeerscriptie Zorgen voor de toekomst?!

Samen met Thijs Schouten heb ik een half jaar gewerkt aan een vraagstuk betreffende het senioren- en zorgvastgoed. Door trends en ontwikkelingen verandert deze markt. Woningcorporaties krijgen met (toekomstige) leegstand te maken of problemen bij het verhuren. Aan de hand van deskresearch en complexinventarisatie is een advies geformuleerd voor verschillende complexcategorieën.

Bekijk het document

Stage Opdrachten

Periode B7/B8
Van 27 januari tot en met 27 juni 2014 loop ik stage bij woningcorporatie Casade in Waalwijk. Hier heb ik diverse werkzaamheden uitgevoerd in de meeste gevallen te maken hebbend met energielabels van de woningen.

Periode B1/B2
In mijn stageperiode heb ik twee (kleine) onderzoeken gedaan voor TBV Wonen.

Samen voor Talent
Een onderzoek naar de traditionele samenwerkingsvorm in de bouw en de vergelijking met het voor Talent Square gebruikte model met de Turn-Key overeenkomst. In het onderzoek heb ik alle fases (van initiatief tot exploitatie) van het bouwproces bekeken door de theorie (traditioneel) met de praktijk (Turn-Key) te vergelijken, met focus op de betrokken partijen.
De centrale vraag was 'Hoe werken partijen samen?'.

Bekijk het document

 

 

 

Renovatie, het nieuwe bouwen?!
Bij dit onderzoek heb ik twee renovatieprojecten van TBV Wonen (Berkdijk en Oud Groenewoud) met elkaar vergeleken qua aanpak en eventueel andere mogelijkheden bekeken. Beide projecten was er meer dan alleen onderhoud nodig om de woningen in stand te houden. Waarom keuzes werden gemaakt e.d. heb ik daarbij onderzocht.
De centrale vraag was: ´Wanneer kan er gekozen worden voor welke complexaanpak voor het woningbezit van TBV Wonen?´

Bekijk het document


SLB Opdrachten

Via onderstaande links zijn de opdrachten* gemaakt in het kader van Studie Loopbaan Begeleiding voor Avans te vinden:

Leerjaar 1 (2011-2012)
P1
Opdracht 1.3
Opdracht 1.5

P2
Opdracht 2.2
Opdracht 2.3


Leerjaar 2 (2012-2013)
Opdracht Terugblik

Leerjaar 3 (2013-2014)
B5 Blik op stage
Curriculum Vitae

* Alleen toegankelijk voor bevoegden